เหมาแท็กซี่ไปอยุธยา

แท็กซี่ไปอยุธยาราคาถูกโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ

เหมาแท็กซี่ไปกาญจนบุรี ราคา 1500 บาท

คำขวัญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

เหมาแท็กซี่ไปอยุธยา บริการเหมารถไปอยุธยา จากกรุงเทพฯไปอยุธยาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงบริการส่งอย่างเดียวหรือพาเที่ยวไหว้พระ 9 วัดและรับกลับกรุงเทพฯ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมจะพาท่านไปยังจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและเป็นเสน่ห์ของอยุธยา อยุธยาเป็นกรุงเก่ามีสถานโบราณหลายที่เที่ยว ความเป็นมาของอยุธยาเป็นเมืองหลวงของสยามเป็นเวลากว่า 400 ปี สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นโดยพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.1893 และถูกทำลายโดยกองทัพพม่าในสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2310 อยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งหมด 34 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ (มีราชวงศ์ อู่ทอง สุพรรณบุรี สุโขทัย ปราสาททอง และบ้านพลูหลวง) มีพุทธศาสนาแบบหินยานเป็นศาสนาประจำอาณาจักร แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อด้านวิญญาณและพระพุทธศาสนาแบบมหายานเจือปนอยู่ด้วย สำหรับในสถาบันกษัตริย์ของอยุธยา ก็ยังใช้พิธีกรรมที่เป็นฮินดูและพราหมณ์เป็นการสร้างอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์ เป็นการผสมระหว่างหลัก “ธรรมราชา” และ “เทวราชา

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เมืองอยุธยาขอบคุณครับ

ราคารถไซส์มาตรฐาน เริ่มต้นที่ 1,000 บาท

เหมาแท็กซี่ไปอยุธยา ราคา 1000 บาท

© 2021 newtaxithai.com All Rights Reserved.
Powered By : Zeasyweb