เหมาแท็กซี่ไปเกาะช้าง

แท็กซี่ไปเกาะช้างราคาถูกโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับ

เหมาแท็กซี่ไปเกาะช้าง ราคา 3500 บาท
คำขวัญเกาะช้าง น้ำตกธารมะยม ชมหาดทรายขาว ทิวเขาเขียวขจี ชมชี้ปะการัง
นั่งเรือชมเกาะ ที่เหมาะกับปล
า 
เหมาแท็กซี่ไปเกาะช้าง เหมาแท็กซี่ไปตราด เป็นอีกหนึ่งเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย แท็กซี่ไปเกาะช้าง เดินทางจากกรุงเทพฯด้วยแท็กซี่ไปตราดตรงไปท่าเรือมุ่งหน้าข้ามเรือไปเกาะช้างใช้เวลา  6 ชั่วโมงกว่า บริการส่งอย่างเดียวหรือพาเที่ยวและรับกลับกรุงเทพฯ เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์พร้อมจะพาท่านไปยังจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจและที่เป็นเสน่ห์ของเกาะช้าง 

ประวัติความเป็นมา
           อำเภอเกาะช้างมีประวัติอันยาวนาน  เดิมเกาะช้างเป็นเกาะที่ไม่มีชุมชนตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัย เป็นเพียงท่าจอดเรือหบลมรสุมแหล่งเสบียงอาหารและน้ำจืดเท่านั้น เท่าที่มีหลักฐานนับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยามีเรือสำเภอจากเมืองจีนเดินทางเข้ามาค้าขาย ผ่านเมืองญวน  เมืองเขมร  เมืองเกาะกง (ซึ่งแต่เดิมเป็นของสยาม)และเข้ามาถึงเมืองตราด
เรือสำเภาจะมาพักหบลคลืนมรสุมในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม ตามหมู่เกาะช้าง บริเวณบ้านด่านใหม่  บ้านคลองสน  อ่าวสลักเพชร  หรืออ่าวสลัด  และอ่าบางเบ้า
จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยังมีชีวิตอยู่บนเกาะช้างจะเป็นคนจีน หรือมีบรรพบุรษเป็นคนจีนทั้งสิ้นเชื่อว่าชาวจีนมากับเรือสำเภาจะเป็นกลุ่มแรก
ที่มาอาศัยตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่บนเกาะช้าง  หาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์เมืองเกาะช้างขอบคุณครับ

สนใจเดินทางโทรมาสอบถามได้ละเอียดได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

ราคารถไซส์มาตรฐาน เริ่มต้นที่ 3,500 บาท

เหมาแท็กซี่ไปเกาะช้าง ราคา 3500 บาท

© 2021 newtaxithai.com All Rights Reserved.
Powered By : Zeasyweb